Loonwerk

Als boer kunt u op ons rekenen

Drijfhout heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als partner in Loonwerk en we beschikken over gespecialiseerde apparatuur en ervaren loonwerkers met kennis van zaken. Naast de hieronder genoemde activiteiten kunnen wij binnen het loonwerk diverse werkzaamheden voor u uitvoeren.
Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden. Contact.

Uien zaaien en rooien

Voor het zaaien, schoffelen en rooien van de uien kunt u bij ons terecht. Met behulp van de Agricola uienzaaier, een camera gestuurd schoffelwerktuig en onze uienladers kunnen wij het gehele proces van zaaien tot oogsten voor u uitvoeren.

Bieten zaaien en rooien

Voor het zaaien en rooien van bieten beschikken wij over een Grimme bietenzaaier. Onze agrifac optitraxx bietenrooier met rupsen kan onder (bijna) alle weersomstandigheden de bieten rooien.

Loonwerk divers

Wij kunnen binnen het loonwerk diverse werkzaamheden voor u uitvoeren, zoals Beregenen, Ploegen, Slootonderhoud, Maaien enz. 
Neem contact met ons op om te vragen naar de mogelijkheden. Er kan meer dan u denkt!

Maaien en hekkelen

Voor het maaien van bermen, en hekkelen van sloten beschikken wij over groot en klein materieel. Hiermee kunnen wij de werkzaamheden op nagenoeg alle plaatsen uitvoeren.

Hekkelen Drijfhout
Maaien Drijfhout
Hekkelen Drijfhout

Ecologisch beheer

Ecologisch beheer is een vorm van het beheren van groen waarbij de inheemse flora en fauna centraal staan. Bij ecologisch beheer wordt er gestreefd de biodiversiteit te vergroten en de flora en fauna de kans te geven zich door middel van natuurlijke  processen te ontwikkelen. De soortensamenstelling van een stuk groen wordt grotendeels bepaald door natuurlijke concurrentie en bijgestuurd door de beheerder.
Ecologische beheer verschilt van traditioneel beheer. 

Bij traditioneel groenbeheer wordt spontane ontwikkeling tegengegaan en bij ecologisch
beheer niet. De soortensamenstelling bij ecologisch beheer wordt door de omgevingsfactoren samengesteld en bij traditioneel beheer doet de ontwerper dat. Binnen ecologisch beheer hebben de natuurlijke processen een grotere rol dan bij het traditionele groenbeheer.
Onze medewerkers beschikken over voldoende kennis en certificaten voor het uitvoeren van het ecologisch beheer.