Divers

Walbeschoeiing en Damwanden

Met een (wal)beschoeiing kunt u het talud beschermen en (kleine) hoogteverschillen opvangen.
Een beschoeiing is een grondkering van hout of kunststof wat in slootkanten of oevers wordt geplaatst. Op deze manier kan voorkomen worden dat de oevers afkabbelen of instorten waardoor uw tuin of bestrating verzakt. Door het aanbrengen van een beschoeiing kan er ook niveauverschil gemaakt worden in uw tuin, of een terras aan het water. Door een beschoeiing aan de waterkant van uw tuin heeft u geen nadelig effect meer van de aflopende oever. Het levert bovendien extra vierkante meters aan tuin en dus aan ruimte op.

Drijfhout Walbeschoeiing
Drijfhout Walbeschoeiing
Drijfhout Walbeschoeiing
Drijfhout Walbeschoeiing

Bruggen, steigers en vlonders

Een uitdaging gaan wij niet uit de weg. Een brug, vlonder of steiger is in vele variaties te realiseren. Of het nu om een houten of kunststof vlonder gaat.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Drijfhout Bruggen aanleg
Drijfhout Bruggen en steigers
Drijfhout Hekwerk

Silowanden

De silowanden zijn geschikt voor het aanleggen van keerwanden of het maken van sleufsilo’s.

Drijfhout Silowanden

Tussen ijzeren profielen/pilaren (die rechtop de grond in worden gedrukt) worden betonnen keerwanden geplaatst. Voordelen ten opzichte van traditionele L-keerwanden zijn:
– eenvoudige constructie
– minimaal graafwerk & geen zand
– lichter (minder beton)
– snel te plaatsen
– veel goedkoper

Drijfhout Sleuf Silo

Met de geplaatste wanden wordt een silo(‘s) gevormd. De silo’s zijn zeer geschikt voor (tijdelijke) opslag, zoals bieten, zand, hout, grind ed. De voordelen van een silo tov een losse bult zijn:
– geen rommelige zijkanten
– de silo is wind dicht
– makkelijk af te dekken tegen weersinvloeden (plastic, waait niet weg)
– meer product op minder ruimte

Gladheidsbestrijding

In de winterperiode voeren we gladheidsbestrijding uit voor gemeente en bedrijven. Contact.
Drijfhout Gladheidsbestrijding